ÁSZF

Tatabányai Rugógyártó Kft.
Vállalási feltételek

Tekintettel termékeink, gyártástechnológiánk sajátosságára, ajánlatunk (ill. visszaigazolásunk) a jelen vállalási feltételekkel együtt érvényes.

Amennyiben ezen feltélek bármelyike ellentmondásban áll szerződő fél bármely feltételével, úgy ennek feloldásához külön megállapodás szükséges.

Vevői ÁSZF
CSR (Customer Specific Requirements)

Ajánlatadással, rendelésvisszaigazolással nem fogadjuk el automatikusan a vevői általános és specifikus feltételeket; ezek elfogadása csak kifejezett, írásos nyilatkozat formájában válik érvényessé.

Tekintve a CSR-ek alkalmazásával járó jelentős többletterhet, azokat csak évi 30.000 EUR értékű forgalom felett tudjuk figyelembe venni.

Vevői ÁSZF-ben, ill. CSR-ben történt bármely változást csak kifejezett vevői tájékoztatást követően áll módunkban alkalmazni. Ennek hiányában a vevőtől megkapott utolsó verziót tekintjük érvényesnek. Amennyiben ÁSZF-ben, ill. CSR-ben rögzített vevői feltétel egyoldalú módosítása többletterhet ró a beszállítóra, azt csak kölcsönös egyezség alapján tudjuk elfogadni.

Megrendelések kezelése

Visszaigazolás
Amennyiben egy vevői megrendelés az ajánlatunktól bármely ponton eltér, úgy visszaigazolásunk nélkül nem jön létre szerződés.

‘Frozen time’
Tekintve termelésszervezési szempontokat, egy megrendelés, ill. lehívás nem módosítható a kívánt szállítási határidőtől visszafelé számított bizonyos időtartamon belül (=frozen time). Ezen időtartam mértéke:

– felületkezelés nélküli termékek esetén: 2 hét
– felületkezeléssel ellátott termékek esetén: 4 hét

Mennyiségi eltérések
Technológiai sajátosságból adódóan megrendeléseket csak +-10% mennyiségi toleranciával tudunk vállalni (tehát a leszállított mennyiség 10%-os mértékben eltérhet a megrendelt mennyiségtől, amely különbség a számlán is megjelenik).

Eltérés a nominált mennyiségtől
Amennyiben az éves nominációs mennyiséghez képest több, mint 20%-kal kisebb mértékű éves lehívás történik, úgy áraink az érintett időszakra vonatkozóan felülvizsgálatra kerülnek.

Teljesítés, számlázás

Amennyiben Megrendelő a teljesített (legyártott) megrendelés elszállításáról nem gondoskodik, úgy az a teljesítést követő 5. napon leszámlázásra kerül, továbbá hetente a rendelésérték 2%-a kerül felszámításra tárolási költség jogcímen.

Élettartam vizsgálatok

Előírt élettartam-vizsgálat esetén vállalásunk a vevői követelmény szerinti vizsgálat elvégzését tartalmazza, azonban nem szimulálja az általunk nem ismert vevői használati (real-life) körülményeket. Ennek okán a vizsgálatok során elért értékek nem szavatolhatóak a valós felhasználási körülmények esetére. Megrendelő e tekintetben megfelelő óvatossággal kell eljárjon a tervezés során.

Run@Rate és rekvalifikációs költségek

Ajánlati áraink – külön feltüntetés nélkül – nem tartalmazzák a Run@Rate, ill. a rekvalifikációs költségeket.

Szavatosság

Termékeinkre – külön megállapodás hiányában – a mindenkor hatályos jogszabályi szavatossági előrások vonatkoznak.

Felületi védelem nélkül rendelt termékek esetén a szavatosság a korróziómentességre nem terjed ki.

Átvételi kötelezettség projektzárás esetén

Projektzárás (EOP) esetén vevő az alábbi mennyiségeket köteles átvenni:

– késztermék: 4 heti mennyisg
– alapanyag: 8 heti mennyiség

Tulajdonjog fenntartás

A megrendelt és birtokba adott termékek tulajdonjogát fenntartjuk, amíg azok ellenértéke teljes mértékben kifizetésre nem került.

Alkalmazandó jog, joghatóság

Eltérő megállapodás hiányában az ügyletek során a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

Jogvita esetén felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság joghatóságának.

Érvényes: 2021. április 1-től