Minőségpolitika

A Tatabányai Rugógyártó Kft. minőségpolitikáját a stratégiai értékeivel összhangban alkotta meg, melyeket a Biztonság, Rugalmasság, Egyensúly és Minőség címszavak fémjeleznek. Ezen értékekhez kapcsolódnak céljaink:

 1. BIZTONSÁG
  Stratégiai célunk és feladatunk, hogy üzleti tevékenységünk során mindent megtegyünk biztonságos piaci pozíciónk fenntartása érdekében, amely egyúttal szolgálja munkahelyeink megőrzését, így munkavállalóink biztonságérzetét. Ennek legfőbb szempontja a több lábon állás mind vevői, mind pedig iparági szempontból.
  Biztonságunk fenntartása érdekében folyamatosan nyomon követjük cégünk eredményes működését, hatékonyságát, vevőink iparági sokszínűségét.
 2. RUGALMASSÁG
  Tevékenységünk során mindent megteszünk, hogy vevőink igényét rugalmasan és proaktív módon elégítsük ki. Ennek érdekében szervezetünk felépítését és folyamatainkat akként alakítjuk, hogy ezen értéknek mind jobban meg tudjunk felelni.
  Rugalmasságunk biztosítása érdekében folyamatosan figyelemmel követjük szolgáltatásaink gyorsaságát, pontosságát.
 3. EGYENSÚLY
  Cégünk életében nagyon fontos szerepet szánunk az egyensúlynak: csak kiegyensúlyozott szellemi és fizikai állapotban lévő kollégákkal tudjuk céljainkat sikerre vinni. Kiemelt fontosságú számunkra az ember- és környezetbarát, egészséges munkahelyek kialakítása. Célunk, hogy dolgozóink számára olyan stresszmentes munkakörnyezetet alakítsunk ki, amely elősegíti a kreativitást és az alkotó, precíz tevékenységet.
  Az egyensúly fenntartása érdekében figyelemmel kísérjük állományunk változását, munkatársaink közérzetét, tudatosságát, képzettségét.
 4. MINŐSÉG
  Célul tűztük ki, hogy a minőségi gondolkodás jellemezze mindennapjainkat. Fontosnak tartjuk, hogy a minőség iránti elkötelezettség, igényesség végigvonuljon valamennyi folyamatunkon: az ajánlatadástól kezdve a termékek kiszállításáig. Termelőeszközeinket folyamatosan modernizáljuk termékeink minősége és a környezetszennyezés csökkentése érdekében. Mottónk:

„A tartós piaci siker titka a minőség”

A minőség fenntartása és folyamatos fejlesztése érdekében kiemelten vizsgáljuk vevőink elégedettségét, valamint beszállítóink és saját cégünk minőségügyi teljesítményét.

Etikai kódex

ETIKAI KÓDEX

Társaságunk jelen Etikai kódexében rögzíti azon magatartási alapelveit, melyek betartására kötelezett cégünk valamennyi munkavállalója és érdekelt partnere – bárhol is tevékenykedik, legyen az a cég képviselete, vagy akár magánéleti, mindennapi tevékenység. Etikai kódexünk megsértése munkaviszony megszüntetéséhez vagy szerződés felbontásához vezethet.

ALAPELVEK

Társaságunk működésének alapelveit az alábbi négy érték mentén fogalmaztuk meg:

 1. BIZTONSÁG
  Stratégiai célunk és feladatunk, hogy üzleti tevékenységünk során mindent megtegyünk biztonságos piaci pozíciónk fenntartása érdekében, amely egyaránt szolgálja munkahelyeink megőrzését, így munkavállalóink biztonságérzetét. Ennek legfőbb szempontja a több lábon állás mind vevői, mind pedig iparági szempontból.
 2. RUGALMASSÁG
  Tevékenységünk során mindent megteszünk, hogy vevőink igényét rugalmasan és proaktív módon elégítsük ki. Ennek érdekében szervezetünk felépítését és folyamatainkat akként dolgoztuk ki, hogy ezen értéknek mind jobban meg tudjunk felelni.
 3. EGYENSÚLY
  Cégünk életében nagyon fontos szerepet szánunk az egyensúlynak: csak kiegyensúlyozott szellemi és testi állapotban lévő kollégákkal tudjuk céljainkat sikerre vinni. Ennek érdekében igyekszünk családias, emberi hangulatot fenntartani és fontosnak tartjuk, hogy kommunikációval, nyitottsággal kollégáink munkahelyi és magánéleti egyensúlyához hozzájáruljunk.
 4. MINŐSÉG
  Célul tűztük ki, hogy a minőségi gondolkodás jellemezze mindennapjainkat. Fontosnak tartjuk, hogy a minőség iránti elkötelezettség, az igényesség végigvonuljon valamennyi folyamatunkon: az ajánlatadástól kezdve a termék kiszállításáig. Társaságunknál (a vevőink által is elvárt) minőségirányítási rendszert alkalmazunk, amely részeként mind folyamatainkat, mind pedig képzettségünket, minőségi gondolkodásunkat folyamatosan fejlesztjük.

A fenti alapelvek mentén jelen kódexünkben az alábbi kötelezettségeket, elvárásokat fogalmaztuk meg:

I. ÜZLETI ETIKA

BETARTJUK ÉS BETARTATJUK az üzleti tevékenységre, jogszabályokra, vevői követelményekre, belső folyamatokra vonatkozó előírásokat bármely tevékenységünk során.

ŐSZINTÉN, TISZTESSÉGESEN ÉS MEGBÍZHATÓAN járunk el társaságunk nevében történő cselekedeteink során.

A VESZTEGETÉST ÉS AZ ÚN. ÜGYMENETSEGÍTŐ KIFIZETÉSEKET semmilyen formában nem toleráljuk. Ügyelünk arra, hogy munkánk során elkerüljünk minden olyan helyzetet, amely megkérdőjelezheti feddhetetlenségünket és amely összeférhetet-lenséget vonhat maga után.

ÓVJUK saját és partnereink szellemi tulajdonát.

II. ADATVÉDELEM

Társaságunk a személyes és különleges adatokat a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ennek érdekében rendelkezünk adatvédelmi szabályzattal.

Amennyiben tudomása van arról, hogy a személyes vagy különleges adatokkal bármilyen visszaélés történik, vagy az adatbázis sérült, azonnal jelentse az ügyvezetőnek!

III. KOMMUNIKÁCIÓ, INTERNET

Cégünk elvárja, hogy munkavállalói a közösségi portálokon, interneten olyan viselkedést tanúsítsanak, amelyek nem veszélyeztetik a cég jó hírét. 

Munkaidőben az internet használata csak munkavégzés céljából megengedett. A közösségi oldalak látogatása, fotók feltöltése, posztolások munkaidő alatt nem megengedett tevékenységek.

A vállalat területén képrögzítés külső célra csak ügyvezetés engedélyével engedélyezett. Munkavállalóink csak a vállalat érdekében, a munkavégzésükhöz szükséges mértékben készíthetnek felvételeket.

Társaságunk tevékenységével, munkavállalóival kapcsolatos témakörökben csak az ügyvezető adhat interjút, vagy kommunikálhat szóban, ill. írásban a média képviselőivel. 

IV. TISZTESSÉGES MUNKAADÓI MAGATARTÁS

Vállalatunk mindent megtesz a tiszteleten alapuló szervezeti kultúra kialakítása érdekében. A jogszabályok betartásán kívül törekszünk arra, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amely tekintettel van minden munkavállalóra.

A szervezet bármilyen döntését kizárólag a szakképzettségre, az előzetes tapasztalatokra, az egyén képességeire, teljesítményére, értékeire, és egyéb, a munkakörhöz kapcsolódó szempontokra tekintettel hozza meg. Bármilyen döntést vagy intézkedést a vállalat munkatársai mindenféle diszkriminációtól mentesen (nemre, fajra, bőrszínre, vallási meggyőződésre, nemzeti hovatartozásra, életkorra, szexuális irányultságra, stb. tekintet nélkül) kötelesek meghozni.

V. KÖRNYEZET, EGÉSZSÉG ÉS MUNKAVÉDELEM

Társaságunk arra törekszik, hogy munkavállalói elkötelezettségével és a vezetés iránymutatásával biztonságosan, alacsony környezetkárosító hatással végezze tevékenységét. Mindez a hulladékkezelésen, ill. a károsanyag-kibocsájtás szabályo-zásán túl a vállalat minden tevékenységére érvényes. Cégünk fentiek okán elvárja munkatársai aktív részvételét a veszélyes anyagokkal kapcsolatos, valamint minden egyéb munkahelyi kockázatok csökkentését segítő tevékenységben.

Társaságunk a nemdohányzók védelme érdekében a mindenkori jogszabályi előírások szerint jár el, támogatja a dolgozókat a dohányzásról való leszokásban.

Vállalatunk számára az egyik legfontosabb érték a dolgozók egészségének megőrzése. A cég tudatos lépéseket tesz a munkakörnyezet javítására, a fiziológiai és pszichikai tényezők csökkentésére. Ennek érdekében a vállalat munkatársai számára sportolási lehetőségeket biztosít, szükség esetén egészséggel, táplálkozással, életviteli tanácsadással segíti dolgozói egészségtudatos tevékenységét.

VI. PANASZTÉTEL

Jelen fejezet rögzíti, hogy a társaság munkavállalói milyen módon jelezhetik a cégvezetés felé, ha az etikai kódexbe vagy bármely jogszabályba üköző cselekményt, viselkedést tapasztalnak.

A szabályozás célja, hogy elősegítse a fentiekben leírt helyzetek esetén a munkavállalói jelzések módját, s egyúttal biztosítsa a névtelenséget, ill. a teljes körű diszkréciót.

1. Ki jogosult jelezni egy problémát/észrevételt?

Társaságunk bármely munkavállalójának, valamint partnerünk munkavállalójának lehetősége van, hogy bizalmas észrevételt tegyen.

2. Milyen jellegű problémákat lehet jelezni?

Bármilyen probléma jelezhető, amely vesztegetésre, vagy az etikai kódex, ill. jogszabály megsértésére utal, s ennek okán Ön ezzel kapcsolatosan kellemetlenül érzi magát. További példák, amelyek kapcsán Ön jelzést tehet:

 • faji, szexuális vagy egyéb diszkrimináció esetén;
 • környezetkárosítás tapasztalása esetén;
 • zaklatás esetén;
 • vevők, partnerek elhanyagolása, jóindulatukkal való visszaélés esetén.

3. Az észrevételező védelme

A társaság felső vezetése mindent megtesz, hogy a fenti tevékenysége során Ön minden segítséget megkapjon, és biztosítja a maximális diszkréciót. Egyúttal mindent megtesz annak érdekében, hogy Önt jelentését követően semmilyen hátrány, kellemetlenség ne érje.

A problémák jelzése során Ön névvel, vagy név nélkül is megteheti észrevételét.

4. Az észrevétel jelzése

Észrevételét közvetlen a felsővezetésnek jelezheti:

Péntek Marcell / ügyvezető

Krausz Katalin / minőségügyi vezető

Jelzését közölheti szóban, telefonon, írásban zárt borítékban (akár névtelenül) avagy az alábbi email címeken:

m.pentek(at)rugogyarto.hu; k.krausz(at)rugogyarto.hu

Jelzése során kérjük fejtse ki észrevételét/aggodalmát, valamint az észrevételezés körülményeit.

5. Mi fog történni?

A felsővezetés a bejelentést követően a lehető leghamarabb vissza fog jelezni Önnek. A felsővezetés egyúttal mindent megtesz, hogy Önt az észrevételezés miatt semmilyen nehézség, hátrány ne érje.

Köszönjük együttműködését.